zaterdag 25 april 2009

De domheid van het patriottisme

Wil je de oorlog uitroeien, roei dan het patriottisme uit.
- Leo Tolstoi, 1896 -

vrijdag 24 april 2009

Kosmopolitisme strijdig met nationalisme

Kosmopolitisme is strijdig met nationalisme, particularisme en patriottisme.

"Een gedachte die alle kosmopolieten delen is dat geen enkele plaatselijke loyaliteit het kan rechtvaardigen dat we de verantwoordelijkheid vergeten die ieder menselijk wezen heeft ten opzichte van ieder ander."

Kwame Anthony Appiah, Kosmopolitisme, p. 15.


"Zodra je je land (of je ras of je stam) begint te verdedigen, moet je wel uitleggen waarom het eigenlijk voor iedereen, zelfs voor diegenen die je schade toebrengen, beter is als jouw mensen aan het hoofd staan."

Kwame Anthony Appiah, Kosmopolitisme, p. 169.


donderdag 23 april 2009

Kosmopolitisme

"Kosmopolieten zien alle mensen op aarde als takken van een grote familie, en het universum als een grote staat, waar zij, met ontelbare andere rationele wezens, de burgers van zijn, die samen onder wetten van de natuur de vervolmaking van het geheel bevorderen, terwijl ieder van hen zich inzet voor zijn eigen welbevinden."

Christoph Martin Wieland (de Duitse Voltaire) - in de Teutscher Merkur 1788


"In het begrip kosmopolitisme zijn dus twee zaken verweven:
- we hebben verplichtingen tegenover anderen, die verder reiken dan alleen onze naaste familie, of zelfs mensen met wie we de formele band van gedeeld burgerschap delen;
- we nemen de waarde van ieder mensenleven serieus, en dus hebben we respect voor de gebruiken en overtuigingen waaraan die levens hun waarde ontlenen.

Kosmopolitisme is de uitdaging om universele zorg en respect voor gerechtvaardigd verschil te verenigen."

Vrij naar Kwame Anthony Appiah, Kosmopolitisme. Ethiek in een wereld van vreemden., p. 13.

vrijdag 17 april 2009

Flexibiliteit

De ideale mens gaat door het leven zonder vooraf opgestelde plannen en taboes. Hij besluit op het moment zelf wat de juiste actie is.
Uit de Li Chi

vrijdag 10 april 2009

Racisme en raciale vooroordelen

Er wordt vaak beweerd dat raciale vooroordelen heel erg diep zitten. Dat is een misverstand: zij zijn in werkelijkheid opmerkelijk oppervlakkig.
(...)
Veel mensen conformeren zich niet alleen aan de opvattingen die in hun milieu op dit moment voor respectabel doorgaan, zij internaliseren deze ook: zij maken zich deze opvattingen eigen. Omdat zij dit hun leven lang consequent hebben gedaan, zijn zij zich er niet van bewust veranderd te zijn en in zekere zin zijn zij ook niet veranderd; zij projecteren de opvattingen die zij nu uitdragen terug op hun verleden.
(...)
Raciale opvattingen, onschuldig of niet, zijn vaak oppervlakkige componenten van de menselijke geest: zij worden gemakkelijk afgekrabd door het schurend vermogen van een sociaal milieu dat ergens ongunstig over denkt. Het scheppen van een sociaal klimaat waarin het als onfatsoenlijk geldt racistische sympathie├źn aan de dag te leggen is de enige manier om niet alleen de expressie van deze gevoelens te elimineren maar ook de gevoelens zelf.
Racistische opvattingen als oppervlakkig omschrijven wil niet zeggen dat ze triviaal zijn. (...) Waar racisme de kop opsteekt, leidt het tot misdaden en brute gemeenheden, stort het duizenden in de ellende en ontwricht het de samenleving.

Michael Dummett, Vluchtelingen en immigratie, p. 109-111

woensdag 8 april 2009

Klaagzangen over immigranten

De gebruikelijke klaagzang tegen buitenlanders, die in ieder land opklinkt zodra zich een plukje niet overduidelijk gefortuneerde mensen van over de grens zich gevestigd heeft: ze zijn vuil, ze maken lawaai, ze stelen, ze willen niet werken maar enkel op de bijstand teren, ze vullen de ziekenhuizen, ze nemen de scholen over,ze accepteren onze waarden en normen niet,ze wonen in overvolle huizen, ze verpesten de buurt, de overheid doet meer voor hen dan voor ons.

Als zij rijk zijn, lanceert men een andere reeks standaardklachten: ze kopen alles maar op, ze zorgen ervoor dat de prijzen stijgen, ze kijken op ons neer, ze denken dat ze beter zijn dan wij, de regering luistert teveel naar ze.
Dit zijn geen waarnemingen met hoog realiteitsgehalte maar uitdrukkingen van gedachteloze rancune.

Michael Dummett, Vluchtelingen en immigratie, p. 82-83.

maandag 6 april 2009

Democratie en de wil van de meerderheid

Of de wil van de meerderheid daadwerkelijk voorrang moet krijgen hangt af van de mate waarin zij die dat niet willen daardoor onderdrukt worden en hoe onderdrukkend het minderheidsstandpunt is ten opzichte van de meerderheid.
Een rechtvaardig democratisch systeem is een systeem waarin voldoende waarde gehecht wordt aan de wensen en opvattingen van iedereen en waarin minderheden dus bescherming genieten en naar behoren vertegenwoordigd worden.

Michael Dummett, Vluchtelingen en Immigratie, p. 15

Bedenking:
wat als een minderheid over onevenredig veel economische en/politieke macht beschikt en daardoor in staat is de meerderheid te gijzelen?

Het gevaar van nationalisme

Nationalisme is gevaarlijk wanneer het minachting met zich mee brengt voor, of vijandigheid tegen andere groepen die als vijanden van de staat beschouwd worden, en wanneer het om de vorming of uitbreiding van een nationale staat vraagt wiens gehele identiteit overeenkomt met die van een natie, gekenmerkt door taal, ras, religie of een combinatie daarvan. Een staat die van een dergelijk nationalisme doordrenkt is zal uiteraard voorkomen dat de minderheden die zich binnen de grenzen ophouden zich er geborgen zullen voelen. Ook al worden zij niet actief vervolgd of gediscrimineerd, wat waarschijnlijk wel het geval zal zijn, er zal hen duidelijk te kennen gegeven worden dat zij, daar zij geen leden van de natie zijn, niet meer dan getolereerd en maar net geduld worden.
Er moet een duidelijk onderscheid aangebracht worden tussen nationalisme en een gerechtvaardigd verlangen vrij te zijn van onderdrukking en minachting: het nationalisme zelf kweekt onderdrukking van en minachting voor anderen en het lokt op zijn beurt nieuw nationalisme uit.

Michael Dummett, Vluchtelingen en Immigratie, p. 12-13

Aansluitend: Nationalisten zijn slecht voor Vlaanderen

Het principe van nationale zelfbeschikking

Iedereen heeft het recht te leven in een land waarin hij en anderen van een groep waartoe hij behoort niet vervolgd, onderdrukt of gediscrimineerd worden, waarin zijn religie, taal, ras en cultuur niet beschimpt of geminacht wordt en waarin hij zich volledig met de staat kan identificeren onder wiens soevereiniteit dat land valt.

Dit kan omschreven worden als het recht op eersteklas burgerschap.

Michael Dummett, Vluchtelingen en Immigratie, p. 11

zondag 5 april 2009

Recept om racisme aan te wakkeren

"Lokaliseer een tamelijk breed gekoesterd vooroordeel, speel hier op in, wakker het aan, en lieg of misleid de lezer zoveel als men er maar weg mee kan komen."

M. Dummett, Vluchtelingen en immigratie, p. 3.

vrijdag 3 april 2009

Zelfwaardering

If you can't get a compliment any other way, pay yourself one.

Mark Twain

Design by The Blogger Templates

Design by The Blogger Templates