dinsdag 31 mei 2011

Over schrijven

Niets is gemakkelijker dan zo te schrijven dat geen mens het begrijpt; niets is moeilijker dan belangrijke gedachten zo uit te drukken dat ieder mens ze begrijpt.
A. Schopenhauer Duits filosoof 1788-1860

zaterdag 12 februari 2011

Middenklasse

Vrijwel universeel is men het erover eens dat tot de middenklasse diegenen behoren die op duurzame wijze en van generatie op generatie gemakkelijk in al hun behoeften op het gebied van levensmiddelen, huisvesting en vervoer kunnen voorzien en die ook consequent in staat en bereid zijn geld voor investeringen in toekomstige groei te lenen (en terug te betalen), spaartegoeden en kapitaal op te bouwen, hun kinderen iedere vorm van onderwijs te laten volgen en voldoende middelen bijeen te brengen om een bedrijf op te zetten, een huis uit te breiden of een voertuig te kopen zonder dat de eigen levensstandaard daaraan moet worden opgeofferd.

Bron: SAUNDERS, D., De trek naar de stad, p. 334

dinsdag 25 januari 2011

Fascisme

Het fascisme is een politiek systeem dat berust op het beginsel van ultra-nationalisme en onverdraagzaamheid. Het is met name ook anti-communistisch. Alleen het eigen land deugt en alles dat anders is moet verdreven en vernietigd worden. Thans noemen we het ook wel extreem rechts. In de jaren dertig en veertig was Mussolini de grote leider.
Bron: www.digischool.nl

Andere nuttige links:

Design by The Blogger Templates

Design by The Blogger Templates