zaterdag 12 februari 2011

Middenklasse

Vrijwel universeel is men het erover eens dat tot de middenklasse diegenen behoren die op duurzame wijze en van generatie op generatie gemakkelijk in al hun behoeften op het gebied van levensmiddelen, huisvesting en vervoer kunnen voorzien en die ook consequent in staat en bereid zijn geld voor investeringen in toekomstige groei te lenen (en terug te betalen), spaartegoeden en kapitaal op te bouwen, hun kinderen iedere vorm van onderwijs te laten volgen en voldoende middelen bijeen te brengen om een bedrijf op te zetten, een huis uit te breiden of een voertuig te kopen zonder dat de eigen levensstandaard daaraan moet worden opgeofferd.

Bron: SAUNDERS, D., De trek naar de stad, p. 334

0 reacties:

Design by The Blogger Templates

Design by The Blogger Templates